Isolatør

Utdanner du deg til isolatør kommer du hurtig ut i arbeidslivet og går 3 år i lære før du kan ta fagbrevet. Isolatøren har en mangesidig jobb både innen energisparing og miljøforbedring. Foruten isolering av varme, damp, sanitær og eksosanlegg arbeider isolatøren med energiøkonomisering, og isolering av beholdere og tanker. Lydisolering og brannisolering av skip og oljeplattformer hører også med til isolatørens arbeid.

Du jobber både alene og sammen med andre yrkesgrupper, for eks innen skipsbygging og oljevirksomhet. Isolatøryrket er et gammelt fag som har fremtiden for seg. Faget er i kraftig utvikling, Ikke minst for å tilpasse seg samfunnets økte helse og miljøspørsmålIsolatør – Et allsidig fremtidsrettet yrke

Hvor finnes arbeid

Isolatøren arbeider innen landbasert industri, men også skipsbygging og oljevirksomheten byr på svært viktige og store arbeidsområder. Arbeidet foregår på vekslende steder, for det meste utendørs. Men også innendørs arbeid og verkstedarbeide foregår i stor utstrekning.

Isolatøren arbeider innen landbasert industri, men også skipsbygging og oljevirksomheten byr på svært viktige og store arbeidsområder. Arbeidet foregår på vekslende steder, for det meste utendørs. Men også innendørs arbeid og verkstedarbeide foregår i stor utstrekning.

Isolatørfaget er for deg som liker vekslende og krevende arbeide, hvor du ofte opplever nye arbeidssteder.

Fremtidsutsikter

Samtlige har så langt fått arbeide som isolatør etter at de har bestått fagprøven.
Med økende krav til fagbrev innen bransjen mener vi at utsiktene til jobb etter ferdig utdannelse er gode.

Veien frem til fagbrev i isolatørfaget

Opplæringen foregår over fire år. Først grunnkurs, så særløp over tre år. Særløpet innebærer at du som lærling er vekselvis på skole og i bedrift med lærekontrakt og lønn. I Norge er isolatørfaget et forholdsvis nytt fag.

Velg yrkesfag først

Isolatørfagets allsidighet danner et godt grunnlag for videreutdanning som teknikker/ingeniør/sivilingeniør. Etter avlagt fagbrev vil et halvt til ett års videreutdanning i allmennfag åpne for videreutdanning i flere andre studieretninger.