Generelt

Det er de innebygde kvalitetene til Rockwool som gjør det til et velegnet isolasjonsmateriale enten det er til varme-, lyd-, fukt- eller brannisolering. Dessuten er det et formfast materiale som er lett å kappe og benytte til ulike isolasjonsoppgaver.

Rockwool fremstilles på basis av den vulkanske bergarten diabas. Sammen med kalkstein og koks smeltes det hele i en stor kupolovn ved ca 1500 ºC. Den flytende massen renner deretter ned på hurtig roterende spinnehjul, som slynger den smeltede steinen ut i tynne tråder som så avkjøles. Bindemiddel tilsettes, og i de impregnerte Rockwoolproduktene blir trådenes overflate trukket med en vannavvisende film. Til slutt herdes ullen ved en høy temperatur i en spesiell herdeovn hvor bindemiddelet omdannes til bakelitt.

Norges mest brannsikre isolasjon

Rockwool er ubrennbar i henhold til internasjonal standard ISO 1182. Det betyr at produktet ikke bidrar med energi i en brann. Materialet har et smeltepunkt på over 1000°C, som betyr at det motstår en normal brann i over 2 timer. Rockwool produktenes gode brannmotstandsevne skyldes en kombinasjon av ubrennbarhet, høyt smeltepunkt og termisk stabilitet. Brannen vil verken kunne antenne, smelte eller deformere isolasjonen.

rockwool 2 rockwool 1 rockwool 3

Kuldebroer

Kuldebroer er felter i en konstruksjon som er dårligere isolert enn konstruksjonen for øvrig. Dette kan føre til lave overflatetemperaturer med kondensering og muggvekst som følge.

Kondens / kondensering

Fuktighet som oppstår på flater eller i konstruksjoner når luftfuktighetens damptrykk blir større enn luftens metningstrykk (varm luft treffer kald flate).

Konveksjon

Oppstår i hulrom omgitt av flater med ulik temperatur. Luften mot varm overflate varmes opp, blir lettere og stiger / settes i bevegelse. (Varm væske / gass stiger, kald synker).

Kuldebro

Et felt som er dårligere isolert enn den omkringliggende konstruksjonen.

Lambdaverdi

Dette er et mål for materialets varmeisolerende egenskaper. Klasse 36 isolasjonsull betegner A-kvalitet.

rockwool isoleringsklasser tabell

Isoleringsklasser

Anlegg

Varmeanlegg:
Fordelingsledninger i oppvarmede rom: Klasse 3
Fordelingsledninger i uoppvarmede* rom: Klasse 4
Ledninger for varmt tappevann i drift hele året: Klasse 4

Ventilasjonsanlegg:
Kanaler i oppvarmet rom: Klasse 1
Kanaler i uoppvarmet* rom: Klasse 3

Industri og prosessanlegg:
Driftstemperatur < 100 °C: Klasse 5
Driftstemperatur > 100 °C Klasse 6

* Rom uten oppvarming eller som ikke oppvarmes til mer enn 18 °C.

Klassene

Klassen vil være avhengig av driftstid pr. år, drifts- og omgivelsestemperatur. Ved å benytte beregning 4 i beregningsprogrammet ROCKTEC vil den korrekte klassen under de aktuelle driftsforutsetninger finnes. Vi har satt opp tabeller (rød markering) som viser minimum isolasjonstykkelse for ulike produkter og temperaturdifferanser for de forskjellige klasser. I tillegg finner du også tabeller (grønn markering) som viser nødvendige isolasjonstykkelser for å redusere varmetapet ytterligere 15 % i forhold til minimumskravene.

Klasse 1

Klasse 1: Minimumskrav
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20º C
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020202020
400202020202020202020
22URT202020202020202020
400202020202020202020
28URT202020202020202020
400202020202020202020
35URT202020202020202020
400202020202020202020
42URT202020202020202020
400202020202020202020
48URT202020202020202020
400202020202020202020
54URT202020202020202020
400202020202020202020
60URT202020202020203030
400202020202020202020
70URT303030303030303030
864202020202020202020
NM80202020202020202030
76URT303030303030303030
864202020202020202020
NM80202020202020203030
89URT303030303030303030
864202020202020202030
NM80202020202030303030
114URT303030303030303030
864202020202030303030
NM80202030303030303030
121864202020202030303030
NM80203030303030303030
133864202020203030303030
NM80203030303030303030
140864202020303030303030
NM80303030303030303030
159864202030303030303030
NM80303030303030303030
169864202030303030303030
NM80303030303030303030
194864203030303030303030
NM80303030303030303030
219864203030303030303030
NM80303030303030303030
273864303030303030303030
NM80303030303030303030
324864303030303030303030
NM80303030303030303030
356864303030303030303030
NM80303030303030303030
406864303030303030303030
NM80303030303030303030
Plane flater
MB32505050505050505050
MS60303030303030304040
NM80303030303030303040
Rockwool anbefaler for klasse 1:
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020202020
400202020202020202020
22URT202020202020202020
400202020202020202020
28URT202020202020202020
400202020202020202020
35URT202020202020202030
400202020202020202020
42URT202020202030303030
400202020202020203030
48URT202020203030303030
400202020202030303030
54URT202030303030303030
400202020303030303030
60URT203030303030303030
400202030303030303030
70URT303030303030303030
864303030303030303030
76URT303030303030303030
864303030303030303030
89URT303030303030303040
864303030303030303030
114URT303030303030404040
864303030303030303030
NM80303030303030303030
121864303030303030303030
NM80303030303030303040
133864303030303030303030
NM80303030303030303040
140864303030303030303030
NM80303030303030304040
159864303030303030303030
NM80303030303030404040
169864303030303030303030
NM80303030303030404040
194864303030303030303030
NM80303030303040404040
219864404040404040404040
NM80303030304040404040
273864404040404040404040
NM80303030404040404040
324864404040404040404040
NM80303030404040404040
356864404040404040404040
NM80303040404040404040
406864404040404040404040
NM80303040404040404040
Plane flater
MB32505050505050505050
MS60404040404040505050
NM80404040404040405050

Klasse 2

Klasse 2: Minimumskrav
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020202020
400202020202020202020
22URT202020202020202020
400202020202020202020
28URT202020202020202020
400202020202020202020
35URT202020202020202030
400202020202020202020
42URT202020202030303030
400202020202020203030
48URT202020303030303030
400202020203030303030
54URT202030303030303030
400202020303030303030
60URT303030303030303030
400203030303030303030
70URT303030303030303030
864303030303030303030
76URT303030303030303040
864303030303030303030
89URT303030303030304040
864303030303030303030
114URT303030304040404040
864303030303030303030
NM80303030303030304040
121864303030303030303030
NM80303030303030404040
133864303030303030303030
NM80303030303040404040
140864303030303030303040
NM80303030304040404040
159864303030303030304040
NM80303030404040404040
169864303030303030304040
NM80303030404040404040
194864303030303030404040
NM80303040404040404040
219864404040404040404040
NM80304040404040404040
273864404040404040404040
NM80404040404040404040
324864404040404040404040
NM80404040404040404040
356864404040404040404040
NM80404040404040404040
406864404040404040404040
NM80404040404040404040
Plane flater
MB32505050505050505050
MS60404040404040505050
NM80404040404040405050
Rockwool anbefaler for klasse 2:
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020202020
400202020202020202020
22URT202020202020202020
400202020202020202020
28URT202020202030303030
400202020202020303030
35URT202030303030303030
400202030303030303030
42URT303030303030303030
400303030303030303030
48URT303030303030304040
400303030303030303030
54URT303030303030404040
400303030303030304040
60URT303030304040404040
400303030303030404040
70URT303030404040404040
864303030303030303040
76URT303040404040404040
864303030303030304040
89URT404040404040404040
864303030303040404040
114URT40404040404040
864303040404040404040
NM80404040404040404040
121864303040404040404040
NM80404040404040404040
133864304040404040404040
NM80404040404040404050
140864304040404040404040
NM80404040404040404050
159864404040404040404040
NM80404040404040405050
169864404040404040404040
NM80404040404040505050
194864404040404040404040
NM80404040404050505050
219864404040404040404040
NM80404040404050505050
273864404040404040405050
NM80404040405050505050
324864404040404040405050
NM80404040505050505050
356864404040404040505050
NM80404040505050505050
406864404040404040505050
NM80404050505050505050
Plane flater
MB32606060607070707070
MS60506060606060606060
NM80505060606060606060

Klasse 3

Klasse 3: Minimumskrav
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020202020
400202020202020202020
22URT202020202020202020
400202020202020202020
28URT202020202030303030
400202020202020303030
35URT203030303030303030
400202030303030303030
42URT303030303030303040
400303030303030303030
48URT303030303030404040
400303030303030303040
54URT303030304040404040
400303030303030404040
60URT303030404040404040
400303030304040404040
70URT304040404040404040
864303030303030404040
76URT404040404040404050
864303030303040404040
89URT404040404040505050
864303030404040404040
114URT40404040
864404040404040404040
NM80404040404040505050
121864404040404040404040
NM80404040404040505050
133864404040404040404050
NM80404040404050505050
140864404040404040404050
NM80404040405050505050
159864404040404040405050
NM80404040505050505050
169864404040404040505050
NM80404050505050505050
194864404040404050505050
NM80405050505050505050
219864404040405050505050
NM80505050505050505050
273864404040505050505050
NM80505050505050505050
324864404050505050505050
NM80505050505050505060
356864405050505050505050
NM80505050505050506060
406864405050505050505050
NM80505050505050506060
Plane flater
MB32606060606070707070
MS60505060606060606060
NM80505050606060606060
Rockwool anbefaler for klasse 3:
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020303030
400202020202020202030
22URT202020303030303030
400202020203030303030
28URT303030303030304040
400303030303030303030
35URT303030304040404040
400303030303040404040
42URT304040404040404050
400303040404040404040
48URT404040404040405050
400304040404040404050
54URT404040404050505050
400404040404040405050
60URT404040405050505050
400404040404050505050
70URT404050505050505060
864404040404040404050
76URT405050505050505060
864404040404040405050
89URT505050505050606060
864404040404050505050
114864404050505050505050
NM80505050505050606060
121864404050505050505050
NM80505050505050606060
133864405050505050505050
NM80505050505060606060
140864505050505050505050
NM80505050505060606060
159864505050505050505060
NM80505050606060606060
169864505050505050506060
NM80505050606060606060
194864505050505050606060
NM80505060606060606060
219864505050505060606060
NM80506060606060606060
273864505050506060606060
NM80606060606060606070
324864505050606060606060
NM80606060606060606070
356864505050606060606060
NM80606060606060607070
406864505050606060606060
NM80606060606060607070
Plane flater
MB328080809090909090100
MS60707070808080808080
NM80707070708080808080

Klasse 4

Klasse 4: Minimumskrav
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020202020202020
18URT202020202020303030
400202020202020202030
22URT202030303030303030
400202020303030303030
28URT303030303030304040
400303030303030303030
35URT303030404040404040
400303030304040404040
42URT404040404040405050
400304040404040404040
48URT404040404050505050
400404040404040405050
54URT404040405050505050
400404040404050505050
60URT404050505050505060
400404040505050505050
70URT505050505050606060
864404040404050505050
76URT505050505060606060
864404040405050505050
89URT505050606060606060
864404050505050505050
114864505050505050506060
NM80505060606060606060
121864505050505050606060
NM80505060606060606060
133864505050505060606060
NM80506060606060606070
140864505050506060606060
NM80606060606060607070
159864505050606060606060
NM80606060606060707070
169864505060606060606060
NM80606060606060707070
194864506060606060606060
NM80606060607070707070
219864606060606060606070
NM80606060707070707070
273864606060606060707070
NM80606070707070707070
324864606060606070707070
NM80607070707070707080
356864606060606070707070
NM80607070707070707080
406864606060607070707070
NM80707070707070708080
Plane flater
MB3280808090909090100100
MS60707080808080808080
NM80707070808080808080
Rockwool anbefaler for klasse 4:
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
MB32 = Marine Batts 32
MS60 = Marine Slab 60
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt2030405060708090100
15URT202020303030303030
18URT3030303030303030
400203030303030303030
22URT303030304040404040
400303030303040404040
28URT404040404040505050
400304040404040404050
35URT4040405050505050
400404040405050505050
42URT405050505050606060
400405050505050506060
48URT505050506060606060
400505050505060606060
54URT50505060606060
400505050506060606060
NM80505050506060606060
60URT506060606060
4005050606060606060
NM80505050606060606060
70URT60606060
864505050505060606060
NM80606060606060607070
76URT606060
864505050506060606060
NM80606060606060707070
89URT6060
864505060606060606070
NM80606060607070707070
114864606060606070707070
NM80607070707070708080
121864606060606070707070
NM80707070707070808080
133864606060607070707070
NM80707070707080808080
140864606060707070707070
NM80707070707080808080
159864606070707070707080
NM80707070708080808080
169864606070707070707080
NM80707070808080808080
194864607070707070708080
NM80707080808080808090
219864707070707070808080
NM80708080808080809090
273864707070707080808080
NM80808080808080909090
324864707070708080808080
NM80808080808080909090
356864707070708080808080
NM80808080808090909090
406864707070808080808080
NM80808080808090909090
Plane flater
MB32110110110110120120120130130
MS60100100100100100110110110110
NM80100100100100100100110110110

Klasse 5

Klasse 5: Minimumskrav
URT = Universalrørskål m/tape
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
NM105 = Nettingmatte 105
MS80 = Marine Slab 80
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt50607080100150200250300
15URT3030303030
18URT30303030
400303030303040506070
22URT4040404040
400304040404050607090
28URT4040505050
4004040404050607080100
35URT50505050
4005050505060708090110
42URT50606060
40050506060607090100120
48URT606060
40060606060708090110130
54URT6060
400606060707080100110140
60400606070707090100120140
NM80606060707080100120140
7086460606060708090110130
NM80707070708090100120150
7686460606070708090110130
NM80707070708090110130150
89864607070707090100120140
NM807070808080100110130160
114864707070808090110120140
NM808080808090100120140160
NM1058080808090100110120140
121864707080808090110130150
NM808080809090100120140160
NM1058080809090100110120140
1338647080808080100110130150
NM808080909090110120140170
NM1058090909090100110130140
1408647080808080100110130150
NM808080909090110120140170
NM1059090909090100110130140
1598648080808090100110130150
NM8090909090100110130140170
NM1059090909090100120130150
1698648080808090100110130150
NM8090909090100110130150170
NM10590909090100110120130150
1948648080809090100120130150
NM80909090100100110130150170
NM105909090100100110120130150
2198648080909090100120130150
NM80909090100100110130150170
NM1059090100100100110120130150
2738648090909090110120140160
NM8090100100100100120130150170
NM105100100100100100110120140150
32486490909090100110120140160
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100100110120140150
35686490909090100110120140160
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100110110120140150
40686490909090100110120140160
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100110110130140150
Plane flater
NM80110110110110110120140150160
NM105110110110110110120130140150
MS80100110110110110120130150
Rockwool anbefaler for klasse 5:
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
NM105 = Nettingmatte 105
MS80 = Marine Slab 80
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 º
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt.
Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt50607080100150200250300
184004040404050607090110
2240040505050507080100120
2840050506060608090120140
35400606070707090110130160
424007070708080100120140170
4886490100130160
4007070808090100120150180
548648090110130160
4008080808090110130160190
60864808090110140170
NM808080809090110130160190
7086480808090100120140170
NM8080909090100110140160200
768648080808090100120150180
NM8090909090100120140170200
898648080909090110130150180
NM809090100100110120140170210
11486490909090100120130160190
NM80100100100110110130150180210
NM105100100100110110120140160180
121864909090100100120140160190
NM80100100100110110130150180220
NM105100100110110110120140160180
1338649090100100100120140160190
NM80100100110110120130150180220
NM105100110110110110130140160180
1408649090100100100120140160190
NM80100110110110120130160180220
NM105110110110110120130140160190
15986490100100100110120140160190
NM80110110110110120140160180220
NM105110110110110120130140160190
169864100100100100110120140170190
NM80110110110110120140160180220
NM105110110110110120130150160190
194864100100100100110130140170190
NM80110110110120120140160180220
NM105110110110120120130150170190
219864100100100110110130150170190
NM80110110120120120140160180210
NM105110110120120120130150170190
273864100100110110110130150170190
NM80110120120120130140160180210
NM105120120120120120140150170190
324864100110110110120130150170190
NM80110120120120130140160180210
NM105120120120120130140150170190
356864100110110110120130150170190
NM80120120120120130140160180210
NM105120120120120130140150170190
406864110110110110120130150170190
NM80120120120120130140160180210
NM105120120120120130140150170180
Plane flater
NM80140140140150150170180200220
NM105140140150150150160170180200
MS80140140140150150160180190
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100110110130140150
Plane flater
NM80110110110110110120140150160
NM105110110110110110120130140150
MS80100110110110110120130150

Klasse 6

Klasse 6: Minimumskrav
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
NM105 = Nettingmatte 105
MS80 = Marine Slab 80
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt50607080100150200250300
1840040404050506080100120
2240050505050607090110140
28400606060607090100130160
354007070707080100120150180
424007080808090110130160200
4840080809090100120140170210
54400909090100100120150180220
604009090100100110130150190220
NM80909090100100120150180230
7086480909090100110140170200
NM80100100100100110130160190240
7686490909090100120140170210
NM80100100100110110130160200240
898649090100100110130150180220
NM80100110110110120140170200250
114864100100110110120130160190220
NM80110120120120130150180210260
NM105120120120120130140160190220
121864100100110110120140160190230
NM80120120120120130150180210260
NM105120120120130130150160190220
133864100110110110120140160190230
NM80120120120130140160180220260
NM105120120130130130150170190220
140864110110110120120140160190230
NM80120120130130140160180220260
NM105120130130130130150170190220
159864110110120120130140170200230
NM80120130130130140160190220260
NM105130130130130140150170190220
169864110110120120130150170200230
NM80120130130130140160190220260
NM105130130130130140150170200220
194864110120120120130150170200230
NM80130130130140140170190220260
NM105130130140140140160180200230
219864120120120130130150170200230
NM80130130140140150170190220260
NM105130140140140140160180200230
273864120120130130140150180200230
NM80130140140140150170190220260
NM105140140140140150160180200230
324864120130130130140160180200230
NM80140140140150150170190220260
NM105140140140150150160180200230
356864120130130130140160180200230
NM80140140140150150170190220250
NM105140140140150150160180200220
406864130130130130140160180200230
NM80140140140150150170190220250
NM105140140150150150170180200220
Plane flater
NM80170170170180180200220240260
NM105170170170180180190200220240
MS80160170170170180190210230
NM105140140150150150160170180200
MS80140140140150150160180190
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100110110130140150
Plane flater
NM80110110110110110120140150160
NM105110110110110110120130140150
MS80100110110110110120130150
Rockwool anbefaler for klasse 6:
400 = Rørskål 400
864 = Rørskål 864/850
NM80 = Nettingmatte 80
NM105 = Nettingmatte 105
MS80 = Marine Slab 80
Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon
Ved omgivelsestemperatur 20 ºC
Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag.
Dia.Temperaturforskjell
mm.Produkt50607080100150200250300
18400606060707090110140190
224007070708080100130170210
2840080809090100120150190240
354009090100100110140170210270
42400100100110110120150190230290
488649090100100110130160200260
54864100100100110110140170210270
60864100100110110120140180220270
NM80120120120130140170200260330
70864110110110120130150180230290
NM80120130130140150180210270340
76864110110120120130160190230290
NM80130130140140150180220270340
89864120120130130140160200240300
NM80140140140150160190230280350
114864130130130140150170210250300
NM80140150150160170200240290350
NM105150150160160170190210250290
121864130130140140150180210250300
NM80150150160160170200240290350
NM105150150160160170190210250290
133864130140140140150180210250310
NM80150150160160170200240290350
NM105150160160160170190220250290
140864130140140150150180210250310
NM80150160160160170200240290350
NM105160160160160170190220250290
159864140140140150160180210250300
NM80150160160170180210240290350
NM105160160170170170190220250290
169864140140150150160180220260300
NM80160160160170180210240290350
NM105160160170170180200220250290
194864140140150150160190220260300
NM80160160170170180210240290340
NM105160170170170180200220250290
219864140150150160160190220250300
NM80160170170170180210240290340
NM105170170170170180200220250290
273864150150150160170190220250290
NM80160170170180180210240280330
NM105170170170180180200220250290
324864150150160160170190220250290
NM80170170170180190210240280320
NM105170170170180180200220250280
356864150150160160170190220250290
NM80170170170180190210240280320
NM105170170180180180200220250280
406864150150160160170190220250280
NM80170170170180190210240270310
NM105170170180180180200220250280
Plane flater
NM80200200200210210230250280300
NM105200200200210210220240260280
MS80190200200200210230250270
NM105140140150150150160170180200
MS80140140140150150160180190
NM80100100100100110120130150170
NM105100100100100110110130140150
Plane flater
NM80110110110110110120140150160
NM105110110110110110120130140150
MS80100110110110110120130150

Varmetap

En vesentlig faktor i begrensningen av varmetapet fra varmeanlegget er en effektiv isolering av ventiler og flenser, Se eksemplene nedenfor:

Temperaturforskjell - r0m-rør(ºC)
Rørdiameter20406080100150
18mm14325376102180
22mm16386391123216
28mm204778113152268
35mm255795138185328
42mm3369114685222394
48mm3377128185250443
60mm3893155225303538
76mm50114190276373663
89mm57131218317428762
102mm64148245357482860
114mm71163271393531949
140mm851953244716371139
169mm1002293805537481341
219mm1262894817009471701
Plane flater179419705103714152572
Innendørs, omgivelsestemperatur 10 °C
Fri konveksjon. ”Sorte rør”

En god tommelfingerregel
Varmetapet fra 1 meter uisolert rør er ca 10 ganger større enn varmetapet fra
1 meter isolert rør (gjelder for 60 mm rør, 80 °C, isolert i klasse 2.).

Husk:
• Ved høyere medietemperaturer blir forskjellen større
• Ved større rørdimensjon blir forskjellen større.

Kilde: Verein Deutsche Ingenieure, O.Ing Morisse, 1985

Ventiler og flenser bør isoleres med f.eks. ventilkapper eller spesiallagde puter.

OBS! 

Hvis ventiler og flenser er uisolerte, kan varmetapet fra disse lett overstige varmetapet fra hele resten av et godt isolert anlegg.

Rockwool

Kontakt og rådgivning

Teknisk service
Tlf. direkte: 22 02 40 00

Isolasjon

Ordet isolasjon og verbet isolere har sin opprinnelse i det latinske ordet insula som betyr øy. Å isolere betyr egentlig å skille fra hverandre, som en øy skilt fra land. Dette stemmer jo bra, for ved varmeisolering prøver vi å skille et varmere og et kaldere klima fra hverandre.