Glassull er framstilt av et spesielt borsilikatglass. Glasset varmes opp til ca. 1 400 °C, og massen dras ut til fibrer gjennom hull i roterende munnstykker. Støvdempingsolje og fenolharpikslim blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene.

Av ingeniør Henrik Stene, Glava A/S.

En tradisjonell rørskål er en homogen og formpresset isolasjon

Glava Tapelock rørskål er et slikt produkt. Produktet isolerer ca. 20% bedre og krever tynnere tykkelser enn bøybare isolasjonsskåler. Tapelock rørskål leveres med en langsgående overlapp med dobbeltsidig tape mens Glava Alucomfort rørskål kun leveres med et komfortbelegg av aluminiumsfolie.

Økonomi:

Glava Tapelock Rørskål har ca. 20% bedre isolasjonsevne enn bøybar rørisolasjon. Bedre isolasjonsevne medfører lavere driftsutgifter for byggherre og behov for mindre tykkelse av isolasjonen. Eksempel på besparelse.

Inndata:

Rørdimensjon = Ø28mm, Trør=55°C, Tomg.=20°C, energipris 75 øre/kWh, rørledning L=100 mtr, avskrivningstid 20 år.

Resultat:

Tapelock Rørskål gir varmetap 5 W/m mens bøybar rørisolasjon gir varmetap 6 W/m. En 40 mm Tapelock Rørskål gir altså like god isolasjon som en 50 mm bøybar rørisolasjon. Dette gir en besparelse på 13.000 kroner over en periode på 20 år iforhold til å benytte en bøybar rørisolasjon i samme tykkelse. For et varmeanlegg (drifttid 8 måneder/år) vil besparelsen bli større. Funksjonskrav i beskrivelser Prosjekterende VVS-konsulenter stiller krav til produktets varmeledningsevne.

Når det gjelder rørskåler av mineralull er det vanlig å kreve at det benyttes rørskål med varmeledning 10°C £ 0,032 W/ m•K i henhold til NS-EN ISO 8497. Dette betyr at det her kun kan benyttes tradisjonelle rørskåler som type Glava Tapelock eller Alucomfort.

Ny norsk standard:

I Norge har vi fått en ny norsk standard, “NSEN 12828 – Varmesystemer i byg ninger. Utforming av vannbaserte varmesystemer”. Denne standarden gjelder for vannbaserte varmesystemer. Den ble norsk standard 1.mai 2003 og stiller krav til tillatt varmetap. Det er derfor viktig og økonomisk riktig å benytte rørisolasjon med lav l-verdi (god isolasjonsevne). Dette fører til at nødvendig tykkelse blir mindre med en tradisjonell rørskål som type Glava Tapelock Rørskål. Brannkrav for rørgjennomføringer Det stilles krav til rørisolasjonen i forbind else med gjennomføringer av stål- og kobberrør i brannklassifiserte konstruksjoner. Glava Tapelock Rørskål og Glava Alucomfort Rørskål er godkjent for konstruksjoner £ A120, ref. SINTEF nr. BA-128.

 Støy:

Støy fra avløpsinstallasjoner kan effektivt reduseres ved bruk av rørskåler av glassull. Med 50mm Glava Tapelock Rørskål kan en oppnå en lydreduksjon på 5 dB(A) for Ø110mm rør. Ved innkassing med 13 mm gipsplate kombinert med 50mm Glava Tapelock Rørskål er forventet lydreduksjon 20 dB(A), ref. NBI-blad 553.182 ”Støy fra avløpsinstallasjoner”.

Konklusjon:

Tradisjonelle rørskåler som type Glava Tapelock Rørskål kreves på større anlegg som for eksempel kontor, forretning, industribygg og lignende hvor konsulent og byggherre stiller krav til varmeledningsevne og driftsøkonomi. Bøybar rørisolasjon derimot kan benyttes på mindre anlegg i enebolig.

Mange fordeler med tradisjonelle rørskåler

De senere årene har fleksibel, bøybar rørisolasjon blitt introdusert på markedet. Produktet er enkelt å håndtere da man kan bøye isolasjonen over bend uten å skjære segmenter. Det man imidlertid må være oppmerksom på, er at isoleringsegenskapene for denne type isolasjon er vesentlig dårligere
enn tradisjonelle rørskåler på grunn av produktets oppbygging og mineralullens fiberretning.

Henrik Stene, VVS aktuelt nr 2 – 2005 31